O nas

Plan systemu wizualizacji SCADA

Jesteśmy firmą specjalizującą się w dziedzinie automatyzacji systemów sterowania układami klimatyzacji, posiadającą doświadczenie w zakresie obsługiwania dużych obiektów z wielką ilością układów wentylacji i klimatyzacji, jak również w zakresie rozwiązywania złożonych, niepospolitych zadań utrzymania mikroklimatu.

Jednak będąc z natury innowatorami, oceniając swoje doświadczenie i widząc wady i sposoby ich rozwiązania, postanowiliśmy opracować i wprowadzić na rynek najbardziej optymalny produkt. Tak więc, jednym z głównych problemów obsługiwania systemów wentylacyjnych jest kontrola i sterowanie nimi. Wynika to z faktu, że automatyka systemów wentylacji jest zawsze w bliskim sąsiedztwie z urządzeniami wentylacyjnymi - znajduje się w komorach wentylacyjnych na kondygnacjach technicznych, mocno rozproszona na obiekcie. Dlatego szybkie wykrywanie uszkodzeń, regulacja parametrów, a nawet załączenie czy wyłączenie systemów wentylacji jest poważną trudnością. Brak natychmiastowego monitorowania ich pracy często prowadzi do naruszenia procesów technologicznych produkcji, parametrów klimatyzacji pomieszczeń, nadmiernego zużycia energii elektrycznej, uszkodzeń wyposażenia, itd.

Uniknąć tego pozwala system wizualizacji SCADA, zapewniający możliwość monitorowania w czasie rzeczywistym i zarządzania wszystkimi systemami z jednego stanowiska operatora. Jednak do tej pory ta propozycja istnieje jako opcja dodatkowa, w dodatku jest kosztowna. Rozwiązaliśmy ten problem, oferując de facto tą opcję w standardowym wyposażeniu automatyki i nazywając ją SCADA-INTEGRO.