Oferta

Panel operatora

Możliwość podłączenia:
Z jednego panelu można sterować max 32 szafami automatyki. Maksymalny dystans do najbardziej odległej szafy nie może przekraczać 1000 m.

Funkcje sterowania:
Oprogramowanie panelu pracuje w trybie czterech okien.

W głównym oknie znajduje się interaktywna lista wszystkich systemów wentylacyjnych w formie tabeli, w której dla każdego systemu wentylacyjnego:

  • wyświetla się aktualny status - "Stop", "Start", "Praca", "Awaria";
  • są podawane nastawy podstawowych temperatur - zewnętrznej, instalacji i nawiewu (pomieszczenia)
  • włącza i wyłącza się przyciskami sterowania - "Start" i "Stop"

Kolejnym oknem jest okno wizualizacji każdego systemu wentylacyjnego. Tutaj można obserwować funkcjonalne szczegóły systemu wentylacji, zobaczyć aktualny status głównych jednostek i mediów - prędkości obrotowej wentylatora, ruch cieczy w wymiennikach ciepła i przepływy powietrza. Także tutaj znajdują się wszystkie parametry instalacji wentylacyjnej: dane wszystkich czujników temperatury, wskaźniki otwarcia napędu zaworu trójdrogowego, nagrzewania grzałki elektrycznej i zadanej prędkości obrotowej wentylatorów, podane w odsetkach. Dodatkowo okno wizualizacji wyświetla awarię każdego węzła systemu wentylacyjnego w razie ich wystąpienia. Okno to zawiera maksymalne informacje dla kadry inżynierskiej, ponieważ wyświetla WSZYSTKIE dane istotne dla pracy systemu wentylacyjnego NA JEDNYM EKRANIE w czasie rzeczywistym.

W tym trybie oddzielne wyświetla się okno ustawień, z pomocą którego operator może zmieniać ustawienia temperatury, załączać i wyłączać system wentylacyjny, resetować stany alarmowe oraz zmieniać prędkość obrotową wentylatora.

Ostatnie okno - to okno komunikatów alarmowych, które jest w formie logów, gdzie są podawane charakter awarii i czas zdarzenia dla każdego systemu wentylacyjnego. Należy dodać, że wystąpieniu awarii krytycznej może towarzyszyć sygnał dźwiękowy, niezwłocznie powiadamiający operatora o sytuacji nadzwyczajnej.

Wykaz i ceny paneli HMI można znaleźć w zakładce Zamówienie.