Oferta

Sprzęt dodatkowy

Urządzenia wentylacyjne nie mogą funkcjonować bez systemów sterowania, bez których są tylko "kosztownym żelazem". Zarówno jak i systemy sterowania nie mogą funkcjonować bez urządzeń peryferyjnych, ponieważ są to "oczy i ręce" automatyki. Urządzeniami dodatkowymi dla systemów automatyki są czujniki i siłowniki.

W systemach sterowania urządzeniami wentylacyjnymi są stosowane dodatkowe wyposażenie peryferyjne:

  1. czujniki temperatury: zewnętrznej, w pomieszczeniu, w kanałach powietrznych, wody i są wykorzystywane bezpośrednio w procesie pracy automatyki sterowniczej oraz do wyświetlania tych wartości użytkowniku;
  2. przekaźniki temperaturowe (termostaty), są stosowane do wskazania krytycznej temperatury nagrzewnic i chłodnic;
  3. przekaźniki ciśnieniowe (presostaty) są wykorzystywane do wskazania maksymalnie dopuszczalnych wartości ciśnienia podczas eksploatacji maszyn;
  4. napędy elektryczne klap powietrznych służą do sterowania klapami powietrznymi;
  5. siłowniki zaworów wodnych wykorzystywane są do regulowania ilości mediów podawanych do podgrzewacza lub chłodnicy;
  6. falowniki częstotliwości są konieczne do zmiany prędkośći obrotowej wentylatorów urządzeń wentylacyjnych;
  7. węzły do mieszania nośników ciepła i zimna, głównym elementem których jest zawór trójdrogowy;
  8. pompa cyrkulacyjna, jest do utrzymania stałego przepływu nośnika ciepła w wymienniku.

W naszych systemach sterowania wykorzystujemy sprzęt światowych producentów. Wykaz i ceny można znaleźć w zakładce Zamówienie.