Szafy sterownicze

Szafy sterownicze dla central nawiewno-wywiewnych

Sterują urządzeniami nawiewno-wywiewnymi z nagrzewnicami wodnymi, chłodnicą, recyrkulacją i falownikiem częstotliwości wentylatorów nawiewnego i wywiewnego.

Funkcje automatyki:

 • automatyczne utrzymanie zadanej temperatury w kanale nawiewnym lub pomieszczeniu
  poprzez sterowanie zaworami trójdrogowymi węzłów mieszających nagrzewnicy wodnej i chłodnicy
 • uruchomienie wentylatorów i regulacja ich prędkości obrotowej z pomocą falowników częstotliwości
 • sterowanie recyrkulacją

Kontrola nad:

 • alarmem pożarowym
 • zagrożeniem zamrożenia nagrzewnicy wodnej
 • zanieczyszczeniem filtra
 • awarią falowników częstotliwości
 • uruchomieniem wentylatorów
 • temperaturami: zewnętrzną, nawiewu (pomieszczenia), wody powrotnej, chłodnicy

Sterowanie systemami wentylacyjnymi:

 • na miejscu, z szafy
 • zdalne, poprzez panel operatora, dystans do 1000 m. Z jednego panelu można sterować max 32 systemami wentylacyjnymi, szczegółowe funkcje sterowania z pomocą panelu są opisane w zakładce Panele operatora.

Wykaz i ceny szaf sterowniczych można znaleźć w zakładce Zamówienie.