Szafy sterownicze

Szafy sterownicze dla central nawiewnych

Szafa sterownicza

Szafa automatyki

Szafy sterownicze sterują urządzeniami nawiewnymi z nagrzewnicami wodnymi, chłodnicą, grzałką elektryczną i falownikiem częstotliwości wentylatora nawiewnego.

Funkcje automatyki:

 • automatyczne utrzymanie zadanej temperatury w kanale nawiewnym lub pomieszczeniu
  poprzez sterowanie zaworami trójdrogowymi węzłów mieszających nagrzewnicy wodnej, chłodnicy i grzałki elektrycznej
 • uruchomienie wentylatora i regulacja jego prędkości obrotowej za pomocą falownika częstotliwości
 • otwieranie klapy powietrznej
 • sterowanie pompą cyrkulacyjną

Kontrola nad:

 • alarmem pożarowym
 • zagrożeniem zamrożenia nagrzewnicy wodnej
 • awarią chłodnicy
 • zanieczyszczeniem filtra
 • awarią falownika częstotliwości
 • uruchomieniem wentylatora
 • temperaturami: zewnętrzną, nawiewu (pomieszczenia), wody powrotnej, chłodnicy, grzejnika

Sterowanie systemem wentylacyjnym:

 • na miejscu, z szafy sterowniczej
 • zdalne, poprzez panel operatora, dystans do 1000 m. Z jednego panelu można sterować max 32 systemami wentylacyjnymi, szczegółowe funkcje sterowania z pomocą panelu są opisane w zakładce Panele operatora.

Wykaz i ceny szaf sterowniczych można znaleźć w zakładce Zamówienie.