Szafy sterownicze

Szafy sterownicze dla central wywiewnych

Sterują urządzeniami wywiewnymi z falownikiem częstotliwości wentylatora wywiewnego.

Funkcje automatyki:

  • uruchomienie wentylatora i regulacja jego prędkości obrotowej z pomocą falownika częstotliwości
  • otwieranie klapy powietrznej

Kontrola nad:

  • alarmem pożarowym
  • zanieczyszczeniem filtra
  • awarią falownika częstotliwości
  • uruchomieniem wentylatora

Sterowanie systemem wentylacyjnym:

  • na miejscu, z szafy
  • zdalne, poprzez panel operatora, dystans do 1000 m. Z jednego panelu można sterować max 32 systemami wentylacyjnymi, szczegółowe funkcje sterowania z pomocą panelu są opisane w zakładce Panele operatora.

Wykaz i ceny szaf sterowniczych można znaleźć w zakładce Zamówienie.